WSG Academy SPORT

Skontaktuj się z ekspertem WSG Academy: akademia@sportsgroup.pl


Rozpoczęcie sportowej drogi
W WSG Academy integrujemy wieloletnie doświadczenie specjalistów tworzących nasze idee, dzięki czemu opracowaliśmy spójny program pozwalający na płynne przejście z okresu budowania zainteresowania aktywnością fizyczną do etapu rozwoju sportowej drogi, która w przyszłości może stać się karierą. Etap SPORT rozpoczyna się w momencie, w którym dzieci i młodzież zaczynają uczestniczyć w zajęciach o określonej strukturze oraz, przede wszystkim, zaczynają ukierunkowywać się w stronę jednej dyscypliny sportu.

Warto pamiętać o tym, że bardzo często dzieci trafiają do danej dyscypliny sportu za namową rodziców. Czasami wybór ten jest związany z oczekiwaniami rodziców, czasami z faktem, że dostrzegają oni w dziecku pewne predyspozycje lub określone zdolności, które wykazało we wcześniejszych latach życia. W związku z tym, podejmując daną aktywność fizyczną na początku dzieci i młodzież bywają motywowane zewnętrznie. Istotną rolą rodziców i trenerów w tym okresie rozwojowym jest umiejętne wywołanie motywacji wewnętrznej za pośrednictwem narzędzi wsparcia, które pokazujemy w ramach projektu WSG Academy.

Jednym z lepszych sposobów na wzbudzanie w dziecku motywacji wewnętrznej jest wykorzystywanie przez rodziców i trenerów pozytywnych wzmocnień jako reakcji na postawy i zachowania dzieci. Niezmiernie ważne jest stworzenie młodym sportowcom takiego środowiska, w którym w bezpiecznej atmosferze mogą uczyć się nie tylko nowych umiejętności sportowych i elementów treningu, ale także radzić sobie z pierwszymi niepowodzeniami i kryzysami. Bardzo pomocne jest także tworzenie młodym sportowcom takich warunków treningu i nauki, w których w określonych sytuacjach i w pewnym ściśle przemyślanym zakresie mogą one współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów. Jest to dogodna szansa do wzbudzania w dzieciach poczucia pewności siebie, budowania samooceny, poczucia wartości, a także do wspierania budowania przez nie sportowego elementu tożsamości.

Dojrzewanie i specjalizacja
Etap SPORT to także wymagający czas dojrzewania, wdrażania specjalizacji oraz rywalizacji w proces rozwoju. W WSG Academy w spójny sposób, indywidualnie dopasowując narzędzia do potrzeb i oczekiwań sportowca, wprowadzamy specjalizację i rywalizację w zależności od tempa i etapu rozwoju oraz od uprawianej dyscypliny sportu. W pewnym momencie następuje stopniowa optymalizacja form i zakresu treningu sportowego. Również w ramach procesu, stopniowo zwiększają się obciążenia treningowe. Ogromnie istotną rolę odgrywa w tej kwestii trener, a także pozostali członkowie sztabów szkoleniowych, którzy na tym etapie pojawiają się w życiu zawodnika.

Sport z jednej strony staje się narzędziem rozwoju poszczególnych cech motorycznych, ale staje się także jednym z podstawowych elementów tożsamości. Warto zwracać uwagę także na nauczanie wartości towarzyszących uprawianiu sportu na poziomie doskonalenia. We współczesnym świecie pełnym wyzwań, a także wobec specyfiki dzisiejszego sportu zadaniem rodziców, trenerów, a także innych osób pracujących w środowisku sportowym staje się uczenie młodych sportowców tego, czym jest sport i dążenie do mistrzostwa. Na tym etapie rozwoju pojawia się już bowiem coraz częściej termin „mistrzostwo”. Cenne jest korzystanie z autorytetów sportowych, pokazywanie na przykładach mistrzów tego, czego potrzeba i na co warto zwracać uwagę budując swoje dążenie do bycia mistrzem. Sport stanowi także w tym czasie doskonałą platformę do nauczania asertywnej komunikacji, postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, radzenia sobie z niepowodzeniami, a także budowania relacji rówieśniczych. Wobec współczesnych wyzwań związanych z nadmiernym korzystaniem przez młodzież z nowych technologii i urządzeń mobilnych, sport staje się także szansą na zadbanie także o tę przestrzeń.

Doskonalenie i mistrzostwo
W tym okresie następuje maksymalizacja w zakresie obciążeń, jakości treningu, a także wykorzystania potencjału w rywalizacji na poziomie mistrzowskim. Niezmiernie istotne jest odpowiednie przygotowanie specjalistyczne do startu na najwyższym poziomie, a więc wykorzystanie wielu lat stopniowego budowania poszczególnych umiejętności motorycznych, uczenia się techniki oraz zbierania doświadczeń w sporcie. Warto pamiętać także o tym, że we współczesnym sporcie mistrzowskim przygotowanie motoryczne, taktyczne, techniczne czy sprzęt, jakim dysponują zawodnicy funkcjonują często na podobnym poziomie. Wobec takiej sytuacji, to obszar przygotowania mentalnego bywa tym, który jest decydujący w kluczowym momencie. Coraz wagę przywiązuje się więc do pracy psychologicznej, nie tylko w obszarze treningu mentalnego, ale także, co wobec wyzwań współczesnego świata jest coraz bardziej istotne, do szerokiego spojrzenia na dobrostan sportowca jako człowieka.

Na etapie profesjonalizmu i mistrzostwa wszystkie obszary nad którymi pracowano w poprzednich etapach są ukształtowane i zawodnik zdolny jest korzystać z zasobów w pełni. W związku z tym, trening sportowy nakierowany jest na maksymalizację potencjału w warunkach rywalizacji. Regeneracja planowana jest szczególnie pieczołowicie, jako jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania w sporcie. Sportowiec buduje bowiem szczyty formy na starty docelowe, a proces szkoleniowy jest pieczołowicie zaplanowany, co do każdego mikrocyklu.

Oto obszary zarządzania rozwojem sportowym na poziomie mistrzowskim:

 • Trening w dyscyplinie głównej
  - Trening techniczny
  - Trening taktyczny
  - Inne
 • Przygotowanie motoryczne
  - Podnoszenie sprawności i rozwój umiejętności motorycznych
  - Trening uzupełniający dostosowany do dyscypliny głównej
  - Regeneracja
 • Żywienie i suplementacja
  - Edukacja i budowanie świadomości
  - Wsparcie w zakresie rywalizacji
  - Wsparcie w sytuacji leczenia kontuzji
  - Diet coaching
 • Medycyna i fizjologia
  - Diagnostyka i badania
  - Leczenie i rehabilitacja
  - Profilaktyka i prewencja urazów
  - Monitoring procesu szkolenia w zakresie fizjologii wysiłku
 • Psychologia
  - Trening mentalny
  - Rozwój umiejętności społecznych
  - Psychoterapia i psychiatria
  - Zarządzanie karierą
 • Nowe technologie w służbie sportowi (inżynieria, monitoring, statystyka itd.)
  - Analiza i statystyka
  - Nowe technologie i innowacje
  - Inżynieria w sporcie

Na etapie SPORT proponujemy w WSG Academy opiekę nad sportowcem oraz wsparcie specjalistów z zakresu przygotowania motorycznego, trenerów poszczególnych dyscyplin, fizjoterapeutów, psychologów, lekarzy, fizjologów, inżynierów oraz specjalistów z zakresu zdrowego żywienia.


PROPOZYCJA Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO I FIZJOTERAPII

WSG Academy wynosi sport na inny poziom. Zdobyte doświadczenie i wieloletnia współpraca z najlepszymi sportowcami na świecie, w połączeniu z najnowszą technologią, pozwalają nam zmaksymalizować potencjał współpracujących z nami zawodników. Program Sport jest skierowany do zawodników profesjonalnych wszystkich dyscyplin, a także aspirujących do bycia profesjonalnymi sportowcami. Rozpoczynając współprację z WSG Academy zawodnik przechodzi obiektywizację, dzięki której aktualna forma fizyczna zostanie określona w liczbach i przedstawiona w czytelnym, multimedialnym raporcie. Po przejściu tego etapu odbędzie się konsultacja, na której omówione zostaną wyniki i wspólnie określona dalsza ścieżka współpracy, na którą składają się trzy możliwe modele:

BASIC

 • Raport wraz z wytycznymi dla trenerów lub/i fizjoterapeutów na okres kolejnych 3 miesięcy - po tym okresie zalecana kolejna darmowa obiektywizacja (zakres badań ustala trener prowadzący)
 • Instruktaż ćwiczeń z możliwością nagrywania, które zawodnik sam może wykonywać w domu w oparciu o przeprowadzone testy
 • Konsultacja z trenerem uprawianej dyscypliny, omówienie wyników testów i planu rozwoju zawodnika (możliwa jedna telekonferencja/tydzień)
 • Techniczne i jakościowe przepracowanie ćwiczeń z trenerem WSG (czas 50 min)

Cena: 500 zł

PREMIUM

 • Raport wraz z wytycznymi dla trenerów lub/i fizjoterapeutów na okres kolejnych 3 miesięcy - po tym okresie zalecana kolejna darmowa obiektywizacja (zakres badań ustala trener prowadzący)
 • Instruktaż ćwiczeń z możliwością nagrywania, które zawodnik sam może wykonywać w domu w oparciu o przeprowadzone testy
 • Stały kontakt i konsultacje z trenerem uprawianej dyscypliny, omówienie wyników testów i kontrola planu rozwoju zawodnika (możliwa jedna telekonferencja/tydzień)
 • Indywidualny trening 2 razy w tygodniu z trenerem przygotowania motorycznego w oparciu o ustalony kierunek rozwoju cech motorycznych
 • Indywidualny trening raz w tygodniu z trenerem przygotowania motorycznego w warunkach uprawianej dyscypliny (w tym: nauka rozgrzewki pod kątem zaplanowanego rozwoju, konsultacja z trenerem, korekcje i zasady rozluźniania potreningowego)
 • Dostęp do infrastruktury treningowej WSG Academy oraz Partnerów sportowych i medycznych

Cena: 1750 zł

PRO

 • Raport wraz z wytycznymi dla trenerów lub/i fizjoterapeutów na okres kolejnych 3 miesięcy - po tym okresie zalecana kolejna darmowa obiektywizacja (zakres badań ustala trener prowadzący)
 • Instruktaż ćwiczeń z możliwością nagrywania, które zawodnik sam może wykonywać w domu w oparciu o przeprowadzone testy
 • Stały kontakt i konsultacje z trenerem uprawianej dyscypliny, omówienie wyników testów i kontrola planu rozwoju zawodnika (możliwa jedna telekonferencja/tydzień)
 • Indywidualny trening 5 razy w tygodniu z trenerem przygotowania motorycznego w warunkach uprawianej dyscypliny lub w wyspecjalizowanej siłowni do pracy motorycznej w oparciu o ustalony kierunek rozwoju zawodnika (w tym: nauka rozgrzewki pod kątem zaplanowanego rozwoju, kosultacje z trenerem, korekcje i zasady rozluźniania potreningowego)
 • Dostęp do infastruktury treningowej WSG Academy oraz Partnerów sportowych i medycznych

Cena: 2750 zł


PROPOZYCJA Z ZAKRESU WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

W WSG Academy podchodzimy do każdego zawodnika w indywidualny sposób. Propozycja współpracy w ramach przygotowania mentalnego na poziomie SPORT obejmuje kompleksowe wsparcie psychologiczne zawodników na każdym etapie sportowego rozwoju. Jest ona dopasowana do potrzeb i oczekiwań sportowca, jego rodziców i trenerów. Dlatego w zakresie wsparcia psychologicznego zapraszamy w pierwszej kolejności na wstępne spotkanie konsultacyjne, które odbywa się w Warszawie - stacjonarnie lub w formule wideokonsultacji za pośrednictwem komunikatora internetowego. Konsultacja pozwoli na zaplanowanie dalszego procesu.

Propozycja form współpracy w ramach wsparcia psychologicznego na poziomie SPORT obejmuje:

Rodzice:

 • Spotkania indywidualne z zakresu psychoedukacji (wsparcie sportowca, rola sportowego rodzica)
 • Konsultacje wideo lub telefoniczne

Zawodnicy:

 • Diagnostyka oraz wywiad psychologiczny - ukierunkowane na rozwój w aktywności fizycznej badanie potencjału sportowego - obiektywizacja
 • Konsultacje indywidualne w zakresie psychologii w sporcie - na każdym poziomie rozwoju sportowego
 • Konsultacje wideo lub telefoniczne
 • Współpraca z psychologiem sportowym jako członkiem zespołu wspomagającego sportowca - w oparciu o indywidualnie opracowany plan (spotkania indywidualne, uczestnictwo w treningach, wsparcie podczas zawodów itd.)
 • Zajęcia grupowe w formie wykładowo-warsztatowej dla sportowców na każdym poziomie rozwoju sportowego

BASIC:

 • Konsultacja indywidualna raz na dwa tygodnie + sesja podczas treningu raz na dwa tygodnie

Cena: od 1000 zł / miesiąc

 • Dodatkowe konsultacje w formie telefonicznej lub wideosesji

Cena: 200 zł / sesja

ADVANCED:

 • Konsultacja indywidualna raz w tygodniu (także w formie wideosesji) + sesja podczas treningu raz na dwa tygodnie + konsultacje ze sztabem szkoleniowym oraz z rodzicami zawodnika - i zawodnikiem - podczas turniejów

Cena: od 2000 zł / miesiąc

 • Dodatkowe konsultacje w formie telefonicznej lub wideosesji

Cena: 200 zł / sesja

CUSTOM:

 • Istnieje możliwość spersonalizowania pakietu zgodnie z oczekiwaniami zawodnika. W tym celu prosimy o kontakt indywidualny (warsaw@sportsgroup.pl)

PROPOZYCJA Z ZAKRESU OPIEKI DIETETYCZNEJ I ZDROWEGO ŻYWIENIA

Pierwsza wizyta (czas trwania około 60 min) obejmuje: 

 • konsultację z dietetykiem podczas której zostaną zebrane informacje dotyczące stylu życia, aktywności fizycznej (dokładnego planu treningowego) oraz obecnego sposobu żywienia 
 • pomiar składu ciała metodą bioimpedancjiwraz z omówieniem wyników 
 • ułożenie indywidualnego planu żywieniowego wraz z dobraniem suplementacji

Druga wizyta (około 30 min) obejmuje: 

 • odbiór i omówienie indywidualnych zaleceń ułożonych w formie schematu żywieniowego (oparty na wymiennikach żywieniowych, a nie w formie sztywnego jadłospisu, dzięki czemu istnieje większa swoboda w komponowaniu posiłków i ich dostosowania do codziennych czynności) 

Trzecia wizyta (około 30 min) - po 4 tygodniach od rozpoczęcia stosowania diety, obejmuje: 

 • ponowny pomiar składu ciała, w celu porównania ewentualnych zmian w sylwetce
 • kontrola przebiegu diety i wprowadzenie modyfikacji

Wizytę kontrolną należy odbyć maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od daty pierwszej konsultacji. W międzyczasie możliwy jest mailowy lub telefoniczny kontakt z dietetykiem. 

Cena: 350 zł

Wizyta kontrolna:
Wizyty kontrolne zalecane są co około 4-6 tygodni lub rzadziej, w zależności od ustaleń z dietetykiem.
(Czas trwania około 30 minut), obejmuje: 

 • pomiar składu ciała metodą BIA
 • kontrolę przebiegu diety i wprowadzenie dalszych modyfikacji

Cena:
Pojedyncza wizyta kontrolna - 150 zł
Pakiet 3 wizyt kontrolnych - 400 zł
Pakiet 6 wizyt kontrolnych - 750 zł

ETAPY ROZWOJU W SPORCIE

Wybierz program WSG Academy dostosowany do Twoich potrzeb i oczekiwań

Dotpay
Dotpay
credit

Nasza witryna utrzymywana jest na serwerach firmy WebReklama w ramach hostingu sponsorowanego.

WebReklama

Fundacja WARSAW SPORTS GROUP z siedzibą w Warszawie (00-420) przy ul. Szarej 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445611, NIP 118-208-93-01, warsaw@sportsgroup.pl.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jak wyłączyć pliki cookies? Czytaj w: Polityka Prywatności.