Kontakt

Fundacja WARSAW SPORTS GROUP
ul. Szara 10, 00-420 Warszawa
tel. +48 513 460 460
e-mail: warsaw@sportsgroup.pl
e-mail: akademia@sportsgroup.pl (kontakt w sprawie zajęć tenisowych)
KRS 0000445611 -- NIP 1182089301 -- REGON 146467785
numer rachunku bankowego PKO BP: 60 1020 1026 0000 1902 0236 0584
kod BIC (Swift): BPKOPLPW


Biuro: Al. Krakowska 16, 05-090 Janki (korty tenisowe WSG Yankee)
tel. recepcja: (22) 797 46 17
tel. kom.: +48 798 001 228
czynne w godzinach: pon-pt 8:00-22:00; sob-niedz 8:00-20:00
e-mail: janki@sportsgroup.pl


Dokumenty Fundacji:

Krajowy Rejestr Sądowy - stan na dzien 29.03.2018

Statut Fundacji Warsaw Sports Group

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

Numer Identyfikacji Podatkowej


Formularz kontaktowy

captcha

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe zawarte w formularzu są przetwarzane przez Fundację Warsaw Sports Group wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie. Nie będą one udostępniane innym podmiotom. Ich podanie ma charakter dobrowolny. Ma Pan/Pani prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania i usuwania.

Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Warsaw Sports Group (dalej WSG) z siedzibą przy ul. Łazienkowskiej 6a lok. 078, 00-449 Warszawa, adres e-mail – akademia@sportsgroup.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej nam dobrowolnej zgody. Mają Państwo prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres akademia@sportsgroup.pl przesłany z adresu, za pośrednictwem którego zgoda została udzielona. W przypadku przesłania żądania z innego adresu prosimy o podanie danych osobowych umożliwiających identyfikację Państwa w naszych bazach danych.

3. Powierzacie nam Państwo następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres email oraz telefon kontaktowy.

4. Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach: - założenia i utrzymywania konta opiekuna - informowania Państwa o organizowanych przez WSG wydarzeniach sportowych i obozach sportowych - kontaktowych związanych z dokonywaniem płatności za uczestnictwo w zajęciach sportowych

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z WSG w celach realizacji zadań edukacyjnych i szkoleniowych, organizacji obozów sportowych oraz pozostałych imprez organizowanych przez WSG, a także działalności marketingowej WSG.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania konta w Systemie Klubów Sportowych oraz przez dalszy czas niezbędny z uwagi na konieczność prawidłowego funkcjonowania odpowiednich rejestrów nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez WSG jest dobrowolne, ale konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości brania udziału osoby, której dane dotyczą w systemie szkolenia WSG.

9. Państwa dane osobowe będą przez WSG przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

© Fundacja Warsaw Sports Group
ul. Łazienkowska 6a/078; 00-449 Warszawa

 


© 2022 Warsaw Sports Group. All Rights Reserved.