WSG Academy EXPERT

Skontaktuj się z ekspertem WSG Academy: akademia@sportsgroup.pl


W ramach WSG Academy współpracujemy ze specjalistami z zakresu przygotowania motorycznego, psychologii, dietetyki i innych obszarów składających się na zrównoważony rozwój zawodników, trenerów i rodziców na różnych etapach sportowej drogi.

Team WSG Academy to eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, lecz także zawodnikami i drużynami sportowymi na najwyższym światowym poziomie. W związku z tym postanowiliśmy stworzyć program WSG Academy Expert, w ramach którego nasi specjaliści będą dzielić się z Państwem swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem.

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w wielopoziomowych szkoleniach zaprojektowanych przez naszych ekspertów. Naszym celem jest poszerzanie świadomości, podnoszenie wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń, a także stworzenie komfortowej przestrzeni, w której wspólnie będziemy mogli dzielić się doświadczeniami i wnioskami.


PROPOZYCJA SZKOLEŃ DLA TRENERÓW Z ZAKRESU PSYCHOLOGII W SPORCIE

W jaki sposób psychologia wspiera współcześnie pracę trenera?

Podczas wykładu przyjrzymy się temu, w jaki sposób i w których kierunkach rozwija się współczesny sport - z perspektywy psychologii. Spotkanie prowadzi psycholog współpracujący ze sportowcami na różnych etapach rozwoju, z trenerami i rodzicami zawodników. Prowadzący pokazuje różne obszary, w których psychologia wspiera wykorzystywanie maksimum sportowego potencjału, a także zrównoważony i harmonijny rozwój, prowadzący do mistrzostwa w sporcie i życiu. Prowadzący porusza wątki zarówno związane z wykonaniem sportowym (jak np. zarządzanie stresem, budowanie poczucia skuteczności, regulacja emocji), jak i aspekty dotyczące budowania świadomego i dojrzałego sportowca. Skupiamy się także na tym, w jaki sposób trener może dbać o własny komfort i budować swoją pasję w wykonywanym zawodzie.

Spotkanie ma charakter wykładowy z elementami warsztatu. Forma ta umożliwia przekazanie trenerom konkretnych narzędzi, z których mogą korzystać w codziennej pracy ze sportowcami na różnych etapach rozwoju.

Forma: wykład z elementami warsztatu
Czas trwania: 2 godziny
Koszt: 200 zł (netto) / osoba

Trener - rodzic – zawodnik: współpraca i budowanie konstruktywnych relacji 

Rodzic to największy kibic i podstawowe źródło wsparcia każdego sportowca. Warto więc w pracy trenerskiej dbać o to, aby relacje z rodzicem zawodnika opierały się o asertywną komunikację i wzajemne wsparcie w procesie rozwoju sportowca. Podczas spotkania porozmawiamy więc na temat tego, jakie wyzwania towarzyszą trenerom na płaszczyźnie budowania konstruktywnych i wspierających relacji z rodzicami sportowców. Spotkanie prowadzi psycholog współpracujący ze sportowcami na różnych etapach rozwoju, trenerami i rodzicami zawodników. Prowadzący wskazuje główne trudności na poziomie współpracy na linii trener - rodzic oraz wskazuje trenerom narzędzia, z których trenerzy mogą korzystać w codziennej pracy.

Forma: wykład z elementami warsztatu
Czas trwania: 2 godziny
Koszt: 200 zł (netto) / osoba


PROPOZYCJA SZKOLEŃ DLA PSYCHOLOGÓW I STUDENTÓW PSYCHOLOGII (IV-V ROK) Z ZAKRESU PSYCHOLOGII W SPORCIE

Rola psychologii w sporcie - współczesne podejście do pracy psychologa w sporcie oraz narzędzia stosowane w procesie szkoleniowym na różnych etapach rozwoju

Spotkanie przeznaczone dla psychologów oraz studentów ostatnich lat psychologii, podczas którego porozmawiamy na temat tego, w jaki sposób współcześnie postrzega się rolę psychologii w sporcie. Pojawi się między innymi rozróżnienie psychologii sportu od psychologii w sporcie oraz szeroka perspektywa wprowadzania dbania o zdrowie psychiczne w sportowym rozwoju na różnych etapach. Spotkanie prowadzi psycholog współpracujący ze sportowcami na różnych etapach rozwoju, trenerami i rodzicami zawodników. Prowadzący podzieli się z uczestnikami wiedzą oraz własnymi doświadczeniami w pracy w różnych krajach. Pokaże praktyczne ujęcie zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą, jak i zawodnikami na poziomie mistrzowskim.

Spotkanie stanowi dobre uzupełnienie wiedzy nabytej podczas studiów oraz umożliwia usystematyzowanie zasobów zdobywanych poprzez doświadczenia w pracy.

Forma: seminarium
Czas trwania: 3 godziny
Koszt: 500 zł (netto) / osoba


PROPOZYCJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO

Staż trenera przygotowania motorycznego

Propozycja stażu dająca możliwość obserwowania i uczestniczenia we wszystkich treningach motorycznych realizowanych przez specjalistów WSG Academy.

Podczas czasu spędzonego w WSG Academy pokażemy między innymi: 

 • Profesjonalną obiektywizację, dzięki której możliwa jest szczegółowa periodyzacja
 • Prowadzenie karty sportowca
 • Układanie rozgrzewki pod kątem celowości pracy w treningu głównym
 • Metody pracy nad poruszaniem I hamowaniem sportowców
 • Pobudzenie układu nerwowego
 • Trening mięśni oczu i praca nad polem widzenia
 • Układanie mikrocykli I makrocykli
 • Metody pracy nad CORE istotne dla danej dyscypliny
 • Łączenie pracy motorycznej z dyscypliną
 • Trening siły eksplozywnej
 • Wplatanie metod regeneracji oraz korekcji w plan treningowy

Treningi realizowane są w obiektach Laboratorium Enel Sport, sali funkcjonalnej WSG Academy, Grawitan Premium Janki, Legia Fight Club oraz na boiskach, kortach, lodowiskach i halach sportowych - obiektach, na których trenują zawodnicy WSG Academy.

Każdy uczestnik, który ukończy staż WSG Academy Expert, otrzyma certyfikat.

Forma: staż/praktyki
Prowadzący: Paweł Choduń / Stanisław Gadziński
Czas trwania: 30 godzin lub 60 godzin
Koszt: 500 zł (30 godzin) lub 1000 zł (60 godzin)


ETAPY ROZWOJU W SPORCIE

Wybierz program WSG Academy dostosowany do Twoich potrzeb i oczekiwań

Dotpay
Dotpay
credit

Nasza witryna utrzymywana jest na serwerach firmy WebReklama w ramach hostingu sponsorowanego.

WebReklama

Fundacja WARSAW SPORTS GROUP z siedzibą w Warszawie (00-420) przy ul. Szarej 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445611, NIP 118-208-93-01, warsaw@sportsgroup.pl.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jak wyłączyć pliki cookies? Czytaj w: Polityka Prywatności.