Aktualności WSG

Daria Abramowicz - WSG

Co psychologia może dać rodzicowi młodego sportowca?

Daria Abramowicz to psycholog sportu od wielu lat pracujący ze sportowcami na różnych poziomach. Wszystkie programy zajęć i treningów prowadzonych w ramach przygotowania psychologicznego w Warsaw Sports Group koordynowane są właśnie przez Darię Abramowicz.

 Zapraszamy do lektury pierwszego tekstu napisanego przez Darię, w którym wskaże ona, co psychologia może dać rodzicowi młodego sportowca.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy coraz więcej i głośniej mówimy na temat ważnej - i rosnącej - roli psychologii w sporcie. Tak naprawdę jednak, jej wpływ na kształtowanie rozwoju ludzi w obszarze aktywności fizycznej dynamicznie wzrasta od kilku lat. Dlaczego więc teraz? Cóż, po pierwsze wiąże się to ze specyfiką współczesnego świata. Doświadczamy coraz większych wyzwań, a czasami także i trudności jako społeczeństwo w radzeniu sobie ze stresem i napięciem dnia codziennego. Coraz większy jest także wpływ nowych technologii czy urządzeń mobilnych na nasze życie. Wyzwań jest oczywiście wiele, a wspomniane przeze mnie stanowią przykłady. Z drugiej strony zmienia się jednak także sport. Dostrzegamy, że współcześnie nie tylko sam trening prowadzi do osiągnięcia sportowego mistrzostwa. Warto dbać także o pozostałe elementy i obszary, które wspomagają ten proces. To między innymi przygotowanie motoryczne, właściwa regeneracja, żywienie czy właśnie obszar szeroko rozumianego przygotowania mentalnego.

Warto pamiętać o tym, że wspomniana coraz większa rola psychologii dotyczy nie tylko sportu mistrzowskiego, ale także i wychowania poprzez sport. Już u najmłodszych możemy bowiem budować i rozwijać zasoby, które pozwolą im po pierwsze (i przede wszystkim) czerpać przyjemność z podejmowanej aktywności, po drugie rozwijać się w sporcie, a po trzecie w świadomy i zrównoważony sposób rozpocząć ścieżkę kroczenia ku możliwemu mistrzostwu. Jeśli więc dzieci i młodzież, to oczywiście także rodzice. Pierwsi i najczęściej najwięksi kibice młodego sportowca. Osoby, które pomagają w organizacji, logistyce, stanowią często pierwszą pomoc, i największe wsparcie. Nadal, przy całej rosnącej popularności psychologii w sporcie, stosunkowo mało mówimy jednak na temat tego, w jaki sposób psychologia może wspierać sportowego rodzica i pomagać mu skutecznie pełnić swoją rolę w wychowaniu młodego zawodnika. A jednak, w wielu dyscyplinach sportu (chociażby w właśnie w tenisie) rodzice nie tylko są bardzo często obecni w procesie sportowego rozwoju dziecka, a także odgrywają w tej drodze niezmiernie ważną, czasami kluczową rolę.

Dlatego chciałabym, aby wybrzmiało ważne zdanie: Rodzice także mogą czerpać wiele korzyści (dla siebie i dziecka) ze współpracy z psychologiem sportowym. Jakie? Bardzo proszę, oto przykłady:

• Świadomość tego, jakie działania i słowa mogą nie być konstruktywne i nie pomagać dziecku w różnych sytuacjach w kontekście sportu i nie tylko.
• Wiedza dotycząca tego, co robić i mówić, aby wesprzeć dziecko w radzeniu sobie z wyzwaniami i trudnościami związanymi z uprawianiem sportu.
• Umiejętności wspierania i budowania w dziecku poczucia pewności siebie i skuteczności w działaniu.
• Skuteczne wspieranie dziecka w radzeniu sobie z niepowodzeniem.
• Nabycie umiejętności dotyczących efektywnej i asertywnej komunikacji z dzieckiem i trenerem.
• Świadomość własnych emocji i doświadczeń związanych z uprawianiem sportu przez dziecko. Nabycie umiejętności radzenia sobie z własnym stresem i napięciem.
• Wiedza dotycząca tego, w jaki sposób wdrażać elementy treningu mentalnego w procesie treningowym dziecka.
• Świadomość dotycząca tego, co może utrudniać dziecku osiąganie celów i czerpanie radości z podejmowania aktywności fizycznej i uprawiania wyczynowego sportu.

Oczywiście, to przykłady głównych korzyści i obszarów, w których psycholog sportu może wspierać rodzica. Warto zauważyć, że rodzic może uzyskać wiedzę i umiejętności w kontekście wspierania dziecka, ale z drugiej strony może także zadbać o siebie i własne emocje. Na tak wczesnym etapie sportowej drogi dzieci i młodzieży w obszarze aktywności fizycznej mówimy o wychowaniu poprzez sport i to właśnie w tym kierunku zmierzamy w stosowaniu wsparcia psychologicznego. Także z tego powodu warto zwiększać świadomość społeczną dotyczącą ważnej roli psychologii w sporcie. To korzyści dla zawodników, rodziców i trenerów.

 

Dotpay
Dotpay
credit

Nasza witryna utrzymywana jest na serwerach firmy WebReklama w ramach hostingu sponsorowanego.

WebReklama

Fundacja WARSAW SPORTS GROUP z siedzibą w Warszawie (00-420) przy ul. Szarej 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445611, NIP 118-208-93-01, warsaw@sportsgroup.pl.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jak wyłączyć pliki cookies? Czytaj w: Polityka Prywatności.